อิ่มอร่อยกับอาหารจีนกว้างตุ้งต้นตำรับ ณ ห้องอาหารจีน Shang Garden

ชื่อร้าน :  ห้องอาหารจีน Shang Garden ที่อยู่ : โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ เวลาเปิดปิด...