เปิดตัว หอดูดาวแห่งชาติ ที่แรกของประเทศไทย

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดตัว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา...