ร้านสวนลุงตา อาหารเมืองอยู่สันกำแพง

info. ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (ตรงข้ามเทศบาลต้นเปา) ราคมเริ่มต้นที่ 20 บาท...