เดลิเวอรี่ที่รัก หมูกระทะ ไฟแรงเดลิเวอรี่

? ชีวิตนี้ขออุทิศฮื้อหมูนุ่มๆ แล้วกั๋น มาอีกแล้ว Delivery ร้านนี้ชื่อ ไฟแรงหมูกะทะ Delivery...