Caffè B{e}arista ร้านกาแฟน้องหมีบรรยากาศกันเอง

ชื่อร้าน : Caffè B{e}arista ที่อยู่ : ซอยสันติสุข สันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เวลาเปิดปิด...