พบกับ หน้ากากทุเรียน ตัวจริง เสียงจริง ทอม Room 39 ในลานกิจกรรม “Great Night Out @Promenada”

ครั้งแรกของชาวเชียงใหม่ ที่จะได้สัมผัสตัวจริง เสียงจริง ของ “ทอม Room 39” หลังจากถอด...