สโมสรอ่างขาง “ความอร่อยท่ามกลางสายหมอกบนยอดดอย”

พิกัด : ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เวลาเปิด-ปิด  : 07.30-21.00 น โทรศัพท์ : 053-450107-9 ต่อ...