“APi Parade 2019 มหัศจรรย์สินค้าเกษตรนวัตกรรม เปิดประตูสู่ล้านนา”

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 กรมการค้าต่างประเทศ เปิดตัวงาน“APi Parade 2019...