สันไร่กาแฟ @สันกำแพง

info. ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่(ขับรถมาทางที่ว่าการอำเภอ (สันกำแพง...