เที่ยวทั้งที เที่ยวอย่างมีสักสี (Tattoo color) แบบนี้ก็มีที่เชียงใหม่

  การสักในอดีตเป็นเสมือนเครื่องหมายบ่งบอกถึงอัตลักษณ์เฉพาะคน...