งาน “สวนพฤกษศาสตร์แฟร์ครั้งที่ 3” เริ่มขึ้นแล้ว

ดร.พิทยา พุกกะมาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...