ป้ายกำกับ: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับประติมากรรมดอกไม้ขนาดใหญ่ ในงาน Chiangmai Flora Blossom 2012

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โครงการหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์...

กำลังโหลด