สวนกาญจณาภิเษก “สวนสาธารณะหรือที่ทิ้งขยะอันรกร้างกันแน่”

ทั้งๆที่อยู่กันใกล้แค่คืบกับสวนบวกหาด ไฉนสวนกาญจนาภิเษก ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันใกล้แจ่งกู่เฮือง...