สถานที่สวดมนต์ข้ามปี เชียงใหม่ 2556

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา...