เปิดนิทรรศการ Destination Chiang Rai

นิทรรศการ Destination Chiang Rai จัดโดย สมยศ หาญอนันทสุข ร่วมกับขัวศิลปะ เชียงราย...