มาตีแบดกันเถิดจะเกิดผลสุขภาพดีถ้วนหน้า

มาตีแบดกันเถิดจะเกิดผลสุขภาพดีถ้วนหน้า สมัยก่อนเลย ประมาณม.ต้น ผมจะเสพติดการเล่นกีฬามาก...