สนามบินเชียงใหม่

ยอดผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้น 16,000 คนต่อวัน

ผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ยอดเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมปกติ  โดยเฉพาะในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกัน ซึ่งมีสูงถึง 16,000 คนต่อวัน...

Popular Post

ADVERTISEMENT