ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง ” ถวายหลัวหิงไฟเดือนสี่ ตานข้าวจี่ข้าวหลาม “

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง...