เชิญเที่ยวงาน “สงกรานต์ ฟันเฟส 2”

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด เชิญเที่ยวงาน...