Tag: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”

info. ถนนเชียงใหม่-เชียงราย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ ห้วยฮ่องไคร้สมัยก่อน คือผืนป่าที่แห้งแล้ง...

ทริปแนะนำ 3 วัน 2 คืน แบบชื่นมื่น เชียงใหม่ – ลำปาง – แจ้ซ้อน – ดอยสะเก็ด

...

Loading

Pin It on Pinterest