Nai Soi Festival ครั้งแรกของเชียงใหม่ กับการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของ Spice Garden

ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลในซอย เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างมีวิสัยทัศน์ นำเสนอไลฟ์สไตล์ ศิลปะ...