ททท.เชียงใหม่ ชวนแอ่วดอย “ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา”

        เชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบาย ความสดชื่น และความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวหลากสีสัน ที่บานสะพรั่ง แต่งแต้มให้ดอยสูงให้สวยงาม อีกทั้งผักผลไม้เมืองหนาวสดใหม่มากมายหลากหลายพันธุ์ ผลิตภัณฑ์จากยอดดอยต่าง ๆ ที่รอให้ทุกคนได้สัมผัส เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของการเดินทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโครงการหลวง ในมิติของการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทั้งการเกษตร การรักษาสิ่งแวดล้อม วิถีท่องเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสกนิกรของพระองค์ทีได้ทรงมีพระราชดาริทรงก่อตั้งโครงการหลวง โครงการพระราชดาริ นับร้อยนับพันโครงการ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อานวยการ ททท.สานักงานเชียงใหม่เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะมีเป็นจังหวัดที่ภูมิอากาศที่เหมาะสม มีธรรมชาติที่สวยงาม หากแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่มีความเป็นอยู่ที่ลาบาก ยากจน ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้มีการก่อตั้ง “โครงการหลวง” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการในตาแหน่งผู้อานวยการ โดยปัจจุบันมีโครงการหลวง โครงการในพระราชดาริในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 20 แห่ง ซึ่งทั้งโครงการหลวงและโครงการในพระราชดาริข้างต้น นอกจากจะมีบทบาทในการช่วยเหลือ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ชาวไทยภูเขา ในการลดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ แล้ว […]

reviewchiangmai

February 4, 2016

กาแฟเชียงใหม่ ลุยน้ำ ผ่านทุ่ง มุ่งเข้าป่า ตามล่า 12 ร้านกาแฟ เที่ยวเชียงใหม่

กาแฟเชียงใหม่ เชียงใหม่มหานครแห่งกาแฟ เรียกได้ว่าเกือบจะทุกหัวมุมเมืองต้องมีร้านกาแฟ จนหลายท่านต่างพูดเป็นเรื่องขำขันว่า ขนาดสะดุดล้มยังเจอร้านกาแฟ!! แต่จะไม่พูดถึงร้านกาแฟในป่าไม่ได้ เพราะเสน่ห์ที่หาที่อื่นเปรียบเทียบเชียงใหม่ได้ยากคือ ความสวยงามของธรรมชาติที่เหมือนหลุดเข้าไปในอีกโลกและการเดินทางที่ใช้เวลาเพียงกี่ชั่วโมงก็ถึงที่หมาย จะมีร้านกาแฟในป่าที่ไหนน่าสนใจบ้าง ตามเจ๋งมา! เส้นแม่ออน 1. The Giant Chiang Mai Thailand  พิกัด: บ้านแม่ป๊อก อำเภอแม่ออน  ขับรถไปตามเส้นทางสายดอนจั่น – อำเภอแม่ออน (ทางน้ำพุร้อนสันกำแพง) ผ่านศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ประมาณ 7 กม.สังเกตุป้ายร้านตามไหล่ทาง สภาพเส้นทางเป็นลักษณะขึ้นลงภูเขา ค่อนข้างชัน มีโค้งหักศอก คนขับรถควรมีทักษะการขับรถอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก เวลาเปิด-ปิด: 11.00-15.00 น. หยุดวันจันทร์ เบอร์โทร: 053-317677 / 086-7762946 / Line : kaewjomkan Free Wifi พูดถึงร้านกาแฟที่เรียกได้ว่าสวยงามติดอันดับต้นๆของเชียงใหม่คงไม่พูดถึง The Giant Chiang Mai Thailand ไม่ได้ เพราะด้วยความที่ตั้งอยู่บนต้นไม้ใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติของป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ในอำเภอแม่ออน อากาศที่นี่จึงเย็นสบายเกือบทั้งปี หากเข้าสู่ฤดูฝนหรือฤดูหนาวเราจะเห็นสายหมอกสีขาวสะอาดตามาคลอเคลียไปตามยอดเขา […]

reviewchiangmai

January 15, 2015