ป้ายกำกับ: วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

มช. เปิดตัวโครงการหลักสูตร บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

มช.และ Autodeak ร่วมจัดตั้ง ศูนย์ออกแบบเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น ณ ห้อง Motion Capture วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี...

Humans Of Chiang Mai เมธ : Minimal Records “เราจะทำเพลงที่เชียงใหม่ และไม่ย้ายไปที่ไหน”

Humans Of Chiang Mai : สุเมธ ยอดแก้ว (เมธ) อายุ 33 ปี ดนตรีไม่มีขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นใคร มาจากไหน...

อบรมทำหนังสั้นฟรี เพื่อร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆ “ของดี…ที่บ้านเรา”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เชิญนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ...

Loading

Pin It on Pinterest