นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการ เนื่องในโอกาส 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์

    เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา...