สิงหาพาแม่เที่ยวกับ ททท.เชียงใหม่ ในกิจกรรม “ชวนแม่นุ่งซิ่น เยือนถิ่นผ้าเมืองหริภุญชัย”

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม...