พระเจดีย์เจ็ดยอด พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีมะเส็ง

  ในฐานะที่ปีนี้เป็นปี 2556 ซึ่งที่ผ่านมาเป็นปี 2555 และปีหน้าเป็นปี 2557 โดยอีก 5...