Tag: วัดพันเตา

7 โบสถ์ วัด มัสยิด ที่ควรคิดไปฝึกมือถ่ายภาพ

เชียงใหม่มีศาสนสถานมากมาย ทั้งวัดวาอาราม โบสถ์วิหารอันศักดิ์สิทธิ์...

ชวนปั่นเส้นถนนพระปกเกล้า-เขตเมืองเก่า เที่ยวด้วยกัน ปั่นให้เพลิน กับ City Life Tourism

        วิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนภาพเดิมๆ ของเมืองที่เราคุ้นชินคือการเปลี่ยนรูปแบบการมอง...

ความงดงามของพระวิหารหอหลวงทองคำ วัดพันเตา

info.ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ไปวัดพันเตามาครับ...

Loading

Pin It on Pinterest