วัฒนธรรมการกินอาหารของชาวล้านนา

จะพูดไปวัฒนธรรมการกินอาหาร เรียกได้ว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการกิน คือ รู้ว่าควรจะกินอย่างไร...