ป้ายกำกับ: ล้านนา

เชิญชวนสัมผัสรสชาติขนมมงคล 9 อย่าง ที่ใช้ในพิธีแต่งงานแบบล้านนา พร้อมเรียนรู้ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมการแต่งงานแบบล้านนา ที่ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต

หากนึกถึงงานแต่งงานสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในขบวนขันหมาก นอกจากพานสินสอดทองหมั้นแล้ว...

ลานนาเอ็กซ์โปร์ 2013

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.เชียงใหม่...

ลานนาเอ็กซ์โปร์ 2013

   นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.เชียงใหม่...

กำลังโหลด