Tag: ล้านนา

“นั่งเล่นฮิมปิง หลังอิงลานนา ครั้งที่ 2 ” มินิคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล

9 กุมภาพันธ์ 2562 มินิคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล “นั่งเล่นฮิมปิง หลังอิงลานนา ครั้งที่ 2” จัดขึ้น ณ...

เชิญชวนสัมผัสรสชาติขนมมงคล 9 อย่าง ที่ใช้ในพิธีแต่งงานแบบล้านนา พร้อมเรียนรู้ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมการแต่งงานแบบล้านนา ที่ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต

หากนึกถึงงานแต่งงานสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในขบวนขันหมาก นอกจากพานสินสอดทองหมั้นแล้ว...

รู้ไว้ใช่ว่า 5 ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา

          ประเพณีลอยกระทงหรือที่ชาวล้านนาเรียกกันว่าประเพณียี่เป็ง...

พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศอันแสนผ่อนคลายที่โรงแรมแชงกรี-ลา

พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศอันแสนผ่อนคลายที่โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่...

ลานนาเอ็กซ์โปร์ 2013

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.เชียงใหม่...

ลานนาเอ็กซ์โปร์ 2013

   นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.เชียงใหม่...

ชาติพันธุ์ในล้านนา

ถ้าพูดถึงดินแดนล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ไทอาศัยอยู่ก็มีกันอย่างหลากหลาย...

Loading

Pin It on Pinterest