มือเย็นเมืองเย็น ชวน “ล้อมรั้ว ด้วยรัก” ให้กับต้นไม้รอบคูเมืองเชียงใหม่ของเรา

          #มือเย็นเมืองเย็น  ชวนชาวเชียงใหม่มาร่วมล้อมรั้วให้กับต้นไม้ 800...