เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่ ขอแนะนำภาพยนตร์เข้าฉายวันที่ 26 พ.ย. – 2 ธ.ค.58

          เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่...