ร้อนนัก ต้องพักร้อน 5 ร้านน่าจับช้อน มาตักกินให้ลิ้นเย็น

        เธอคือหวานเย็น ดับร้อนข้างในหัวใจที่ฉันมี ~ แต่หน้าร้อนขนาดนี้...