พาไปชิม 3ร้าน 3สไตล์ ที่อำเภอเวียงแก่น ชายแดนไทยลาว

info. อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย (ติดริมแม่น้ำโขง) เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา...