งานแถลงข่าว “ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 25” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

นาย ธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย(ที่  6  แถวหน้าจากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ให้เกียรติเป็นประธานใน...