ททท. ชวนนักท่องเที่ยวลอยกระทงแม่น้ำกวง เมืองหริภุญชัย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่...