ททท. ชวน “ล่องสะเปา” เมืองรถม้าลำปาง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่...