เชียงใหม่ก้าวเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว

  จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว รังสรรค์กิจกรรมในทุกมิติ...