Great Fine Wine น้องใหม่ที่จะมาสะเทือนวงการไวน์ ชีส และวัตถุดิบนำเข้า

นับว่าเป็นประสบการณ์อันแสนตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรับประทานอาหารท่ามกลางคลังไวน์อันยิ่งใหญ่กว่า 500...