ลูกชิ้นลุงสวน หลังโรงเรียนปรินส์ เชียงใหม่

พิกัด : ถ.แก้วนวรัฐ, ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (หลังโรงเรียน ปรินส์รอยัลฯ) นั่นเขาล่ะ ลุงสวน...