ข้าวมันไก่ เกียรติโอชา ร้านที่อยู่คู่ เชียงใหม่ มานานกว่า 50 ปี

Info: ร้านข้าวมันไก่เกียรติโอชา ที่ตั้งร้าน:  41 – 43   ถนน อินทรวโรรส  อำเภอเมือง  เชียงใหม่   (อยู่ด้านหลัง อนุสาวรีย์สามกษัตริย์) เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน  เวลา 06.00-15.00 น. โทร:  053-327-262 – 3  ”...