ดื่มกันเบาๆ ที่ร้านกำไร @นิมมาน

info ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่(ตรงข้ามมนต์นมสด) เวลาให้บริการ 18.00-00.00 น...