เปิดแล้วงาน “ราชมงคลล้านนา Expo’55”

เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว งานฉลองครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่...