Humans of Chiang Mai: ตุ๊กติ๊ก – Chormuang (ทำงานหาเงินไม่รู้สึกอาย คนที่น่าอายคือคนไม่ทำงาน)

    ในบรรดาผู้หญิงเก่งและแกร่งของเมืองเชียงใหม่ “ตุ๊กติ๊ก” หรือที่คนชอบเรียกกันว่าพี่ติ๊ก...