เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่ แนะนำภาพยนตร์เข้าฉายวันที่ 19 – 25 พ.ย.58

        เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่...