สงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้คึกคัก นักท่องเที่ยวแห่จองตั๋วรถไฟเต็มทุกเที่ยว

นายสีลรัตน์ ดีวาจี นายสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า...