ลุยแหลกแหวกกองผ้าไปซ่าที่มาแรง

พิกัด : ซอยป่ากว๋าง หลังตลาดแม่เหียะ เวลาเปิดปิด : เปิดทุกวัน 08.00-17.00 น. Highlight...