นักเรียนมงฟอร์ตเรียนมารยาทการรับประทานอาหารฝรั่งเศส @The Steak House Pub & Restaurant

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎคม 2012 ที่ผ่านมา ทางร้านอาหาร The Steak House Pub & Restaurant...