Tag: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รวม 32 ที่จัดงานวันเด็กที่เชียงใหม่ ปี2559

        มาแล้ววันเด็กที่น้องๆหนูๆรอคอย...

ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร A ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่

เนื่องด้วยนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557...

หอศิลป์ มช.จัดนิทรรศการ ART THESIS Exibition 2015 RMUTL

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมเปิดงาน นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์...

นิทรรศการ/กิจกรรม เดือน มีนาคม – เมษายน 2556

Oriental Beat and Soul ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิใจเสนอ...

Loading

Pin It on Pinterest