ประชาชนชาวไทยรวมใจ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ณ อุทยานห

ขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่ว ไปร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมชมพลุเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 12...