Tag: มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 25

พิธีเปิดงาน “มหกรรมอาหาร ครั้งที่ 28” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

         คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...

งานมหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 ภายใต้แนวคิดเตรียมพร้อมสู่AEC

ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,จังหวัดเชียงใหม่...

Loading

Pin It on Pinterest